Sukladno čl. 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br.120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

PREDMET NABAVE: Predmet nabave je aparat za mjerenje vidnog polja sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Dokumentaciju za predmetnu nabavu možete preuzeti putem priloga sadržaju.