Zbog izvanrednog stanja vezanog uz CoV pandemiju, mole se svi pacijenti da u prostore DZ Ploče ne dolaze bez osobito valjanog razloga, te ne izlažu sebe, druge pacijente i medicinsko osoblje nepotrebnim rizicima od muguće zaraze COV ili virusom gripe.

Nepotrebnim dolaskom u DZ Ploče izlažete sebe riziku oboljenje ako ste zdravi, širite zarazu na druge osobe ako ste bolesni, a prenošenjem zaraze na medicinsko osoblje ugrožavate cijelu populacije zbog obavezne karantene za izloženo medicinsko osoblje koje u navedenim okolnostima neće biti na rapolaganju ni za obavljanje osnovnih usluga , i svi će pacijenti ostati bez medicinske skrbi.

Radi uobičajenih potreba za lijekovima i savjetima nazovite ordinaciju vašeg izabranog doktora telefonom, za hitne potrebe HMP na broj 194, a za opravdanu sumnju na COV infekciju (temeljem spoznaje o kontaktu ili putovanju sa očitim simptomima) nazovite dežurnog epidemiologa dr.Igora Piskača na broj 098 344 939, te ordinaciju za CoV pri DZ Ploče broj 0995892847, gdje ćete dobiti savjet o daljnjem postupanju.

Slušajte uputstva na radiju, televiziji i drugim medijima, te se ponašajte u skladu sa savjetima kriznog stožera.

Postupajući odgovorno činite uslugu sebi, svojoj obitelji i prijateljima, kao i cijelom društvu u kojem i od kojega živite.

S poštovanjem

ravnatelj DZ Ploče

dr. Vinko Matić

Dom zdravlja Ploče

Želimo postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta, zasnovanu na kvalitetu, stručnom znanju, odgovornosti i humanosti naših zaposlenih.

Vizija

Postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta

Misija

Pružiti zdravstvenu zaštitu kvalitetnom uslugom, educiranim ljudskim resursima i modernom opremom.

Cilj

Osigurati što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sustava

Pročitajte više o nama

Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, Dom zdravlja Ploče naglasak stavlja na promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Dokumentacija

Preuzmite dokumentaciju

vezanu uz javnu nabavu, planove nabave, izvještaje, obrasce ...

Obavijesti i novosti

Kontaktirajte nas

Adresa:
Dom zdravlja Ploče
Trg kralja Tomislava
20340 Ploče - HR

Tel.: +385 (20) 679 910

Kontakt putem forme