Obavijest pacijentima

Poštovani,

Uz isprike roditeljima i djeci upisanim u pedijatrijsku ordinaciju DZ Ploče, sa zadovoljstvom obavještavamo pacijente da će uz dobru volju dr. Uzunaja i pomoć Grada Ploča navedena ordinacija nastaviti uredno liječiti svoje pacijente do povratka sa specijalizacije dr. Čovo Dujmović tijekom sljedeće godine.

Molimo pacijente da ne premještaju svoje kartone iz navedene ordinacije, već i da novim upisom mališana podrže ordinaciju u svom Gradu čime će osigurati sebi i svojoj sredini zdraviji i sigurniji život.

S poštovanjem,
Uprava DZ Ploče

Dom zdravlja Ploče

Želimo postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta, zasnovanu na kvalitetu, stručnom znanju, odgovornosti i humanosti naših zaposlenih.

Vizija

Postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta

Misija

Pružiti zdravstvenu zaštitu kvalitetnom uslugom, educiranim ljudskim resursima i modernom opremom.

Cilj

Osigurati što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sustava

Pročitajte više o nama

Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, Dom zdravlja Ploče naglasak stavlja na promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Dokumentacija

Preuzmite dokumentaciju

vezanu uz javnu nabavu, planove nabave, izvještaje, obrasce ...

Obavijesti i novosti

Kontaktirajte nas

Adresa:
Dom zdravlja Ploče
Trg kralja Tomislava
20340 Ploče - HR

Tel.: +385 (20) 679 910

Kontakt putem forme