Dom zdravlja Ploče

Želimo postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta, zasnovanu na kvalitetu, stručnom znanju, odgovornosti i humanosti naših zaposlenih.

Vizija

Postati zdravstvena organizacija na visokom nivou te svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta

Misija

Pružiti zdravstvenu zaštitu kvalitetnom uslugom, educiranim ljudskim resursima i modernom opremom.

Cilj

Osigurati što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sustava

Pročitajte više o nama

Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, Dom zdravlja Ploče naglasak stavlja na promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Dokumentacija

Preuzmite dokumentaciju

vezanu uz javnu nabavu, planove nabave, izvještaje, obrasce ...

Obavijesti i novosti

Kontaktirajte nas

Adresa:
Dom zdravlja Ploče
Trg kralja Tomislava
20340 Ploče - HR

Tel.: +385 (20) 679 910

Kontakt putem forme