17. svibanj 2025. godine

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za radno mjesto

  • Zdravstveni radnik u sanitetskom prijevozu-2 izvršitelja, na neodređeno radno vrijeme (m/ž)

Objavljen na web-stranici Doma Zdravlja Ploče te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.
travnja 2024. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati u srijedu, 22. svibnja 2024. godine, s
početkom u 13,15 sati u prostorijama uprave Doma zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25, Ploče.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će i osobno obaviješteni putem elektroničke pošte.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu
prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, koja utvrđuje znanja, sposobnosti i
vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja
zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje dostavlja čelniku tijela.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se
protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Prilozi sadržaju: