Na temelju članka 22. Statuta DZ Ploče i članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) Upravno vijeće Doma zdravlja Ploče dana 16. kolovoza 2017. godine donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU SPECIJALIZANTA.

Odluku o poništenju Odluke o izboru specijalizanta možete preuzeti putem priloga sadržaja.