Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto čistačica (m/ž), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, objavljenom 29.04.2022. u NN 51/2022, web stranici DZ Ploče, te zavodu za zapošljavanje.

Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8338134.html

Dom zdravlja Ploče

Prilozi sadržaju: