Na temelju članaka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave biokemijskog analizatora, evidencijski broj nabave: 01/2011, Dom zdravlja Ploče donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU

I.

Za sklapanje ugovora za javnu nabavu biokemijskog analizatora…

2011-08-18-Odluka o odabiru

Prilozi sadržaju: