Na temelju članaka 23., 82. stavka 1. točka 2. i 96. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) i članka 30. Statuta Doma zdravja Ploče, Ravnatelj Doma zdravlja Ploče, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDE

I.

Za nabavu vozila za sanitetski prijevoz…

2012-07-26-odluka-o-odabiru

Prilozi sadržaju: