Temeljem odredbe članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, a sukladno natječaju objavljenom pod brojem 5072 u Narodnim novinama 100/2021, ravnatelj dr. Vinko Matić dana 08.10.2021.g. donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Domu zdravlja Ploče

I

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine radi obavljanja pripravničkog staža putem mjere pripravništvo za zvanje PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA radiološke tehnologije izabran je kandidat:

1. Josipa Nikolić, Metković

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za obavljanje pripravničkog staža putem mjere pripravništvo u Hrvatski zavod za zapošljavanje. Odabrani kandidati započet će pripravnički staž po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Putem Priloga možete preuzeti Odluku.