Vizija DZ Ploče

Vizija Doma zdravlja Ploče je postati zdravstvena organizacija na visokom nivou i svojim korisnicima pružiti kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta, zasnovanu na kvalitetu, stručnom znanju, odgovornosti i humanosti naših zaposlenih.

Misija

Misija Doma zdravlja Ploče je osigurati pružanje zdravstvene zaštite kvalitetnom uslugom, educiranim ljudskim resursima i modernom opremom.

Nadalje, misija Doma zdravlja Ploče djeluje u smijeru:

  • poboljšanja zadovoljstva pacijenata
  • građenja povjerenja,
  • predviđanja i davanja odgovora na potrebe zajednice i pacijenta u smislu promocije zdravlja i sprječavanja bolesti
  • spremnosti na promjene
  • međusobnog poštovanja kao principa u svim aktivnostima i personalnim odnosima
  • uvažavanja osobnih i kulturoloških razlika, kao i primjene drugih etičkih standarda
  • prevencije bolesti zaposlenih i osiguravanje zdravih radnih mjesta
  • zalaganja za trajni profesionalni razvoj zaposlenog osoblja

Ciljevi

Glavni, ključni cilj Doma zdravlja Ploče je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisnima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava.

Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, Dom zdravlja Ploče naglasak stavlja na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Maksimalno koriste raspoložive resurse, uz kontinuirani kvalitetan rad u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja.

Dakle, cilj Doma zdravlja Ploče je osigurati što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sustava.