Na temelju članaka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnice sa specijalističkog usavršavanja

1. doktor medicine – za rad u pedijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja Ploče, jedan izvršitelj.

2013-02-natjecaj-pedijatar

Prilozi sadržaju: