Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) , članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče i odobrenog Plana prijema pripravnika od strane Ministarstva zdravstva , Klasa: 100-01/20-02/15, Urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. ravnatelj Doma zdravlja Ploče raspisuje

N A T J E Č A J
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika/ce na pripravnički staž

korištenjenjem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo za sljedeća radna mjesta /zanimanja:

  1. inženjer medicinske radiologije (VŠS)- 1 izvršitelj
  2. medicinska sestra/tehničar ( SSS)- 2 izvršitelja
  3. laboratorijski tehničar (SSS)- 1 izvršitelja
  4. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (VŠS)- 1 izvršitelj

Potrebnu dokumantaciju možete preuzeti putem priloga.