Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17 i 47/18) i članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

1. Vozač sanitetskog prijevoza-domar-ložač, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Putem priloga možete preuzeti Natječaj

Prilozi sadržaju: