Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče i odobrenog Plana prijema pripravnika od strane Ministarstva zdravstva (Klasa:100-01/20-02/01; Urbroj:534-01/8-20-16) od 27. srpnja 2020. godine Dom zdravlja Ploče raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

  1. medicinska sestra/tehničar, pripravnik – 1 izvršitelj (m/ž).
  2. medicinska sestra/tehničar, pripravnik – 1 izvršitelj (m/ž).

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem priloga sadržaja.