Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

Doktor medicine – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (m/ž) za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25

Probni rad traje 3 (tri) mjeseca.

Uvjeti za radno mjesto pod 1:

  • VSS
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – doktor medicine
  • važeće odobrenje za samostalan rad nadležne komore
  • poznavanje rada na računalu

Dokumentaciju Natječaja možete preuzeti putem priloga.