20. lipanj 2024.

Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

  1. Doktor medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (m/ž) za rad u turističkoj ambulanti Doma zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25

Putem priloga sadržaja možete preuzeti dokumentaciju.