Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

  1. Dentalni asistent – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme -zamjena djelatnice koja koristi roditeljski dopust (m/ž).

Uvjeti za radno mjesto pod 1:

  • SSS-srednjoškolsko obrazovanje zdravstvenog smjera
  • Dozvola (odobrenje) za rad izdana od nadležne komore (HKDM)
  • Poznavanje rada na računalu

Dokumentaciju za potrebe Natječaja možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Prilozi sadržaju: