Na temelju članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja Ploče, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

 1. Vozač sanitetskog prijevoza-domar – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (m/ž).
 2. Ugovorni doktor opće/obiteljske medicine-1 izvršitelj, na određeno vrijeme (do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva) (m/ž).

Uvjeti za radno mjesto pod 1:

 • SSS
 • Vozačka dozvola “B”kategorije s najmanje 5 godina vozačkog iskustva

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu)na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokumenta o završenoj srednjoj stručnoj spremi (svjedodžba,uvjerenje)
 • preslik domovnice
 • preslik vozačke dozvole (obostrano) iz kojeg je vidljiv datum polaganja/prvog izdavanja

Uvjeti za radno mjesto pod 2:

 • VSS (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)
 • Odobrenje za samostalan rad nadležne komore
 • Poznavanje rada na računalu

 

Kompetnu dokumentaciju Natječaja možete preuzeti putem priloga.

 

Prilozi sadržaju: