Temeljem odluke Ministarstva zdravstva o maksimalno mogućem broju prihvatljivi specijalizacija za potrebe Doma zdravlja Ploče iz EU fondova u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25, Ploče raspisuje Natječaj za izbor specijalizanta.

Natječaj možete preuzeti putem priloga.