Na temelju članaka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 59 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14) te članka 22 Statuta Doma zdravlja Ploče, Upravno vijeće Doma zdravlja na temelju svoje odluke od 28.05.2015.g. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma zdravlja Ploče

2015-06-01-natjecaj-ravnatelj

Prilozi sadržaju: